Průkaz evidující stav nemovitosti

02 Lis

Bez PENBU se neobejde žádný majitel nemovitosti, který ji chystá prodat nebo pronajímat. Výjimky jsou jen objekt do 50 m2. Veškeré informace jsou k nalezení v příslušném zákoně. Nicméně ve chvíli, kdy budete průkaz potřebovat, je nutné vědět, co je k jeho vyhotovení nutné. Aby vám ho vybraná společnost mohla vypracovat, bude zapotřebí veškeré dokumentace, kterou vlastníte. Velmi často se stává, že majitel není schopen dát tyto dokumenty dohromady, proto se využívá služeb technika, který na místě zjistí potřebné údaje a z těch se pro výpočty vychází.

Možné nadstandardní služby

Za nadstandardní služby se počítá právě služba technika, která je placená nad rámec běžné ceny, ale také vyhotovení jen do několika dní, kterého jsou mnohé společnosti schopné. Počítejte proto v takových případech s vyššími náklady.